TERROIR

TERROIR

TERROIR is het kunstproject van Arnout van der Heijden, gestart in het voorjaar van 2021.

In TERROIR gaat hij  op zoek naar manieren om burgers te verbinden met de herkomst van hun voedsel.

SCHILDERIJEN VAN EN MET DE GEWASSEN VAN VLIERVELDEN

Arnout van der Heijden: ‘Ik wil de problematiek rond landbouw en het milieu beter begrijpen. Als stadsbewoner heb ik weinig kennis van de manier waar op mijn voedsel wordt verbouwd. Ik ben me bewust van de klimaatcrisis en de stikstofproblematiek en toch kost het me in de supermarkt moeite om te kiezen voor de ‘betere’ en vaak duurdere producten. Ik wil als kunstenaar een ander licht op deze thema’s werpen en zoeken naar nieuwe manieren om mensen te verbinden met de herkomst van hun voedsel.’

De bodem is de basis

Als hij met Tineke van de Berg, boerin van Vliervelden, over de akkers kuiert vertelt zij over de verschillende gewassen die ze verbouwen. Over de rijke bodem van jonge en dus kalkrijke zeeklei en het belang van ‘goede’ koeienstront voor behoud van bodemvruchtbaarheid. Als hij de aarde loswoelt, krioelt het van de beestjes. Ze vertelt hoe ze elk jaar mooie oogsten realiseren zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen, hoe ze met de natuur samenwerken en haar verrijken in plaats van haar uitputten. De fysieke ervaring op het land, de nieuwe kennis en de verandering van perspectief geven de energie en inspiratie voor zijn kunstproject.

Naar het atelier

In 2021 start TERROIR met het volgen van een viertal gewassen (tarwe, kool, wortels en erwten), van kleine tot oogstbare planten. Bij elk bezoek wroet van der Heijden plantjes los, liefst met zoveel mogelijk wortels eraan. In het atelier werkt hij als altijd: experimenteel en expressief. Gaandeweg, door te doen, krijgt het project vastere vorm met deze expositie als resultaat. Met exposities zowel in de stad als op de akkers beoogt TERROIR het boerenland en de gewassen naar de stad te brengen en de stedeling naar de boerderij, en zo een nieuwe verbinding te maken.

Nieuwe oogst

Arnout van der Heijden: ‘In 2022 ben ik begonnen aan een serie schilderijen van de planten en bloemen van Vliervelden. Ik verzamel de planten en droog ze in een groot herbarium waarna ze dienen als basis voor de schilderijen. De veelkeurigheid van de bloemen en de rankheid van de planten vragen om een andere artistieke oplossing dan die ik kon kiezen bij het maken van de schilderijen met de gewassen.’

 

Het woord ‘terroir’ verwijst naar de specifieke eigenschappen van grond of bodem (geologie) en andere lokale factoren – denk aan klimaat, topografie, productiemethode, traditie – in relatie tot gewassen die geteeld worden. Het woord komt uit de Franse wijnbouw en is afgeleid van het woord ‘terre’ (aarde). De term wordt ook gebruikt om agrarische producten met een regionale of ambachtelijke uitstraling te promoten.